• Brand: BEKO
 • Code : CIG 200000 MW
 • Availability : Available
 • Share:

 • Colour White
 • Control: Mechanical
 • Safety system (Gas control): Yes
 • Dimensions: 59.5x59.4x55
 • Grill option: Yes
 • Oven door glass number: 2
 • Door opening: Down
 • Oven volume, l: 49
 • Ինքնամաքրման համակարգ No
 • Display: No
0